Skip to content

Om oss

Fleksible haller møter fleksibel finansiering. Velg din hall, sett leievilkår og få forutsigbarhet med faste betalinger hos O.B.Wiik Utleie.

WiikHall i havn med kraner bak.
WiikHall i havneområde med hus og produksjonslokaler rundt.

O.B.Wiik Uteleie er en avdeling under O.B.Wiik AS, som ble stiftet i Norge i 1912 og er en ledende leverandør av haller.

Våre ingeniører i O.B.Wiik har utviklet et bredt utvalg av høykvalitets-løsninger for å sikre at våre duk- og plasthaller møter dine behov. Nå er det mulig å leie våre haller. Utleie sikrer god økonomisk forutsigbarhet, tilfredsstiller midlertidige behov og gjør det enklere å fokusere på kjernevirksomheten i bedriften din.

Vi er kjent i hele norden for høy kvalitet og tilpassede løsninger. Vi har salgskontorer i Stavanger, Bergen og Trondheim i Norge, samt datterselskaper i Sverige og Danmark. Hovedkontoret vårt ligger i Oslo, Norge. Totalt sett har O.B.Wiik over 100 ansatte og en årlig omsetning på 500 millioner norske kroner.

O.B.Wiik Uteleie er stolt av å være en del av Zurhaar AS, et industrikonsern, entreprenør og eiendomsgruppe med over 420 ansatte og 170 000m² kommersiell eiendom globalt.

Miljø

O.B.Wiik Utleie erkjenner at vår virksomhet har påvirkning på ytre miljø, gjennom egen virksomhet, samt indirekte via våre kunder og leverandører. Derfor tar vi i O.B.Wiik Utleie et ansvar for vår miljøpåvirkning som skal være forpliktende for virksomheten og integreres i den daglige driften. Vi ønsker å være en tydelig bidragsyter til gode løsninger i miljøarbeidet innen vår bransje.

O.B.Wiik Utleie har et effektivt miljøstyringssystem og er sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette innebærer en forpliktelse til kontinuerlig forbedring av miljøforholdene og vårt CO2 utslipp, og til å overholde myndighetskravene og de krav som O.B.Wiik Utleie har pålagt seg selv. Vi gjør aktive valg som gir våre produkter en lang levetid. Vi fokuserer på å redusere O.B.Wiik Utleies miljøbelastning og spesielt på forhold knyttet til avfall og energibruk, samt å benytte en høy grad av miljøvennlige produkter i vår produksjon. Vi skal aktivt påvirke våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører til å foreta handlinger og valg som fremmer miljøarbeidet.

Alle i O.B.Wiik Utleie er forpliktet av miljøpolicyen. Alle enheter i konsernet vurderer sitt forhold til og påvirkning på miljøet, og inkludere miljøforhold i alle styrende dokumenter der dette er relevant. Det innebærer også at miljø og klimaspørsmål vektlegges i forretnings- og tjenesteutviklingen.

O.B.Wiik Utleie er medlem i Renas og Grønt Punkt Norge, og deltar dermed aktivt for å sikre innsamling og gjenvinning av elektrisk/elektronisk avfall og emballasje.

Ønsker du å se vårt miljøregnskap? Ta kontakt med oss.

Noen spørsmål?

Vi svarer gjerne på spørsmål du har om vilkår, finansiering eller produktutvalg.

Fyll ut dette skjemaet, send oss en mail eller ring oss, så vil vi i O.B.Wiik Uteleie hjelpe med å finne den beste løsningen for deg.

64 83 55 00
utleie@obwiik.no